KINNA GUMMIKLUBB

 Definition av ett rör


Hela röret skall tillverkas av ett långt hål, omgivet av stål, koppar, plast
eller annan fast materia, centrerat omkring kärnan av hålet.
Hela röret måste bestå av hål i hela dess längd, hålet skall dessutom vara
lika långt som röret.
Inre diametern får inte vara större än yttre diametern eftersom hålet då
blir liggande på utsidan, och detta medför med stor sannolikhet läckage.
Hela röret skall innehålla enbart hål så att vatten eller andra ämnen kan
flyta fritt

Ett rör utan hålrum, sk massivt rör, benämnes med t ex axel, stång eller
stav. Dessa har helt andra egenskaper än rör med hålrum,
och är inte
lämpliga att leda vätskor i.Copyright (C) 2004 Kinna Gummiklubb