KINNA GUMMIKLUBB

Instruktion för omstart av Windowsdator


1. Fall på knä och dunka pannan i golvet.
2.


Recitera:

Vi tror på Bill Gates allsmäktig

himmelen och helvetets skapare.


Vi tror och på Microsoft
hans enväldiga företag, vår Herre.
Avlad i monopolistisk anda
född av stulen jungfrulig kod
pinad av konkurrensverket
dagligen stendöd och begraven
och nedstigen till dödsriket.
På tredje försöket uppstartad
igen från det döda.
Uppstigen i sin härlighet
kvävande tung i din dator.
Återkommen för att balansera
mellan liv och död.


Vi tro och på alla virus
för vilka du så vidöppen står.
Helig blåskärm och obegripliga felmeddelanden
I evighet, amen.

3. Närma dig datorn med ödmjukt nerböjt huvud.
4. Starta, använd inte långfingret.
5.

När den återigen kraschar får du ej missbruka hans namn
utan starta med lugn i sinnet från punkt 1.