KINNA GUMMIKLUBB  

 Medlemsinformation  


Då det kommit till styrelsens kännedom att en av våra mest namnkunniga
medlemmar svårt hädat en av klubbens oskrivna lagar måste vi snarast
kalla till extra ordinärt styrelsemöte.
Förmodligen har medlemmen helt mist förståndet då han inte mot sin vilja
tagit anställning på en av ortens golfbanor trots att anställningskriterium
var att både inneha och aktivt använda golfklubbor.
Skrytsamt har han mässat att han "visst redan varit i Skåne och spelat..."

Då han tydligen inte känner ånger för sin gärning och hädelse måste han
genomgå ett nytt medlemsprov vilket också stadgarna påkallar om han
önskar fortsatt medlemskap i föreningen.

Att doppas i spillolja, att dricka bensin, att utsättas för gasbomber,
att bli kalklippt på halva huvudet, att dela dusch med tanten, att få ligga vid vägkanten för att passa den årliga Mantorp-resan förskräcker tydligen inte denne förrädare.


Styrelsen sammanträder på sedvanlig plats, medtag gummiklubba och
STP, eventuellt någon typ av gummirökelse. Efter förhandlingarna åker
vi i karavan till Örnvägen i Kinnahult, där också ritualen fortsätter tills
full bekännelse ges.Copyright (C) 2004 Kinna Gummiklubb