KINNA GUMMIKLUBB
 

 Gräsklipparmannen
 

 - Hur många fingar har jag idag då???