Alla bilder på denna sida är klickbara för att gå vidare till personaltidningens nummer för året, vidare är varje sida i personaltidningen också klickbar för att få bättre upplösning.
                 
             
Vid pennan, postbudet/springschasen Gunnar Ivarsson, anställd 1969-2015. (info@elektrosport.se)
                 
                                       
             
Kinnasandsbladet nr 1 1968
Kinnasandsbladet nr 2 1968
Kinnasandsbladet nr 3 1969
Kinnasandsbladet nr 4 1970
                 
                               
             
Kinnasandsbladet nr 5 1971
Kinnasandsbladet nr 1 1976
Kinnasandsbladet nr 2 1976
Kinnasandsbladet nr 3 1976
                 
                               
             
Kinnasandsbladet nr 1 1977
Kinnasandsbladet nr 2 1977
Kinnasandsbladet nr 3 1977
Kinnasandsbladet nr 4 1977
                 
                               
             
Kinnasandsbladet nr 1 1978
Kinnasandsbladet nr 2 1978
Kinnasandsbladet nr 3 1978
Kinnasandsbladet nr 4 1978
                 
                               
             
Kinnasandsbladet nr 1 1979
Kinnasandsbladet nr 2 1979
Kinnasandsbladet nr 3 1979
Kinnasandsbladet nr 4 1979
                 
                               
             
Kinnasandsbladet nr 1 1980
Kinnasandsbladet nr 2 1980
Kinnasandsbladet nr 3 1980
Kinnasandsbladet nr 1 1981
                 
                               
             
Kinnasandsbladet nr 2 1981
Kinnasandsbladet nr 4 1981
Kinnasandsbladet nr 1 1982
Kinnasandsbladet nr 2 1982
                 
                               
             
Kinnasandsbladet nr 3 1983
Kinnasandsbladet nr 1 1984
Kinnasandsbladet nr 1 1985
Kinnasandsbladet nr 2 1985
                 
             
                 
             
Kinnasandsbladet nr 1 1986
Kinnasandsbladet nr 2 1986
Kinnasandsbladet nr 1 1987
Kinnasandsbladet nr 2 1987
                 
                               
             
Kinnasandsbladet nr 1 1988
Polaratorkontakt nr 1 1988
Polaratorkontakt nr 1 1989
Polaratorkontakt nr 2 1989
                 
                               
             
Kinnasandsbladet nr 1 1990
Kinnasandsbladet nr 2 1990
Kinnasandsbladet nr 1 1991
Kinnasandsbladet nr 2 1991
                 
                               
             
Kinnasandsbladet nr 1 1992
Kinnasandsbladet nr 2 1992
Kinnasandaren nr 1 1994
Kinnasandaren nr 2 1995