KINNA GUMMIKLUBB

Ord på vägen16:e SURAN i Koranen, vers 67 - 69.
Gud har ock nedsänt vatten från himmelen och giver så
jorden liv därmed efter hennes dvala; häri finnes san-
nerligen ett tecken för människor, som höra.
I haven sannerligen ett exempel även i boskapen. Av
vad den har i sin buk, dels orenlighet, dels blod, skaffa
vi eder en dryck, ren mjölk, lätt att svälja för den,
som dricker den.

Så ock av palmernas och vinrankornas frukter, av vilka
I bereden eder rusande dryck och god näring; häri
finnes sannerligen ett tecken för människor, som hava
förstånd.

Tredje Moseboken, 20:e kapitlet, 13:e versen.
Om en man ligger hos en annan man såsom man ligger hos kvinna,
så göra de båda en styggelse, de skola straffas med döden,
blodskuld låder vid dem.

Tredje Moseboken, 20:e kapitlet, 18:e versen.
Om någon ligger hos en kvinna som har sin månadsrening och
blottar hennes blygd, i det att han avtäcker hennes brunn och
hon blottar sitt blods brunn, så skola de båda utrotas ur sitt folk.

Tredje Moseboken, 24:e kapitlet, vers 17 till 21.
Om någon slår ihjäl någon människa, skall han straffas med döden,
och den som slår ihjäl ett boskapsdjur skall ersätta det, liv för liv.
Och om någon vållat att hans nästa får ett lyte,
så skall man göra mot honom såsom han själv har gjort,
bruten lem för bruten lem, öga för öga, tand för tand,
samma lyte han har vållat att en annan fick skall han själv få.
Den som slår ihjäl ett boskapsdjur skall ersätta det,
och den som slår ihäl en människa skall dödas.

Efesierna, 5:e kapitlet, vers 22 till 24.
Hustrurna vare sina män underdåniga, såsom Herren,
ty mannen är hustruns huvud, såsom och Kristus är församlingens huvud.
Såsom nu församlingen är underdånig Kristus,
så skola och hustrurna uti allting vara sina män underdåniga.

Titus, 2:a kapitlet, vers 4 till 5.
Kvinnorna böra älska sina män, hava sina barn kära,
vara sedliga, kyska, husaktiga, fromma, sina män underdåniga,
på det Guds ord icke skall försmädat varda.


Fjärde Moseboken, 15:e kapitlet, 32 - 36.
När israliterna var i öknen ertappades en man med att samla ved på sabbatsdagen.
De som kom på honom med detta förde honom inför Mose och Aron och hela menigheten.
Mannen sattes i förvar eftersom de inte hade fått något besked om vad som skulle göras med honom.
Herren sade till Mose:
Mannen skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom utanför lägret.
Menigheten förde honom utanför lägret och stenade honom till döds,
så som Herren hade befallt Mose.


Habackuk, 2:a kapitlet, 15 - 16.
Ve dig som iskänker vin åt din nästa och blandar ditt gift däri och berusar honom,
för att få skåda hans blygd!
Med skam skall du få mätta dig i stället för med ära.
Ja, du skall också själv få dricka, till dess du ligger där med blottad förhud.
Kalken skall i sin ordning räckas dig av HERRENS hand,
och smälek skall hölja din ära.