KINNA GUMMIKLUBB

 Spaningsledaren i olika skepnader

Ett telefontips via Cobran...
Zeb Macahan, släng dig i väggen!
Cool man
Grevinnan och betjänten
En lussebulle kanske...?
Vadå Luke Skywalker??