KINNA GUMMIKLUBB

 Ett typiskt arbetsfordon
Bilderna är tagna runt 1971 och visar ett sk. arbetsfordon som får framföras på allmän väg utan körkort. Fordonet på bilderna
byggdes av Jan Udd och var utrustat med kompressor, saftblandare, söklykta och naturligtvis kommunikationsradio.
Som stomme för bygget togs den då mycket populära bilen Morris Minor, vilken på den tiden framfördes av alla kända Kinnabor.